Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλιστή, Αικατερίνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2003 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ορυκτολογική και Γεωχημική μελέτη των χρωμιτοφόρων εμφανίσεων της περιοχής Γερακινής-Ορμύλιας της Ανατολικής Χαλκιδικής.
    Περίληψη  PDF