Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ο ρόλος των γεωεπιστημόνων στη διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής ενός κοιτάσματος υδρογονανθράκων - παραδείγματα
    Περίληψη  PDF