Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαρέσης, Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εκτίμηση ταχυτήτων σεισμικών κυμάων και μέτρων ελαστικότητας σε υφιστάμενες γεωτρήσεις κατά μήκος του δυτικού τμήματος της όδευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF