Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φιλίδης, Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Θεσσαλονίκης., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη της θερμοκρασίας του αέρα στην περιοχή της Ευρώπης την τελευταία χιλιερίδα. = Study of the European surface temperature over the last millennium.
    Περίληψη  PDF