Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μηχανικός, Αλέξανδρς Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος " CEOGIS-FLOODS" για την μελέτη πλημμυρών στην Ελλάδα με GIS και δεδομένα παρατήρησης της γης από το διάστημα.
    Περίληψη  PDF