Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαλίσσοβα, Αλίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογικές συνθήκες και ποιότητα υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής της πόλης Βόλου
    Περίληψη  PDF