Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαχαροπούλου, Αλεξάνδρα Ζαχαρίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιζηματολογική μελέτη πυρήνα γεώτρησης στην αρχαιολογική θέση τούμπας Παραδημής, Ροδόπης =Sedimentological study borehole core in the archaeological site of Paradimi tumda, Rhodope.
    Περίληψη  PDF