Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πετρωτού, Αλεξάνδρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα