Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλησώρας, Αλκιβιάδης Θεολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Θεσαλονίκης = Study of air pollution in the city of Thessaloniki
    Περίληψη  PDF