Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πλατανιώτης, Αναστάσιος Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συνοπτική ανάλυση και προγνωσιμότητα της ψυχρής εισβολής του Ιανουρίου 2017 στον Ελλαδικό χώρο = Synoptic analysis and predictability of the cold air intrunsion of January 2017 in Greece.
    Περίληψη  PDF