Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πλατανιώτης, Αναστάσιος Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συνοπτική και Δυναμική Ανάλυση των Αφρικανικών Ανατολικών Κυμάτων = Synoptic and Dynamic Analysis of the African Easterly Waves.
    Περίληψη  PDF