Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικήτας, Αναστάσιος Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα