Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικήτας, Αναστάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό σπουδών "Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Αξιολόγηση της διαγένεσης εντός ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από την θαλάσσα περιοχή του Β. Αιγαίου. = Evaluation of diagenesis in hydrocarbon reservoirs in the marine region of North Aegean.
    Περίληψη  PDF