Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολαΐδης, Αναστάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογική – Γεωτεχνική μελέτη σήραγγας στην ευρύτερη περιοχή του Χορτιάτη στο ύψος των λιμνών Κορώνεια & Βόλβη
    Περίληψη  PDF