Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαρελά, Αναστασία Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιρασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτολογική μελέτη μεταλλοφορίας βασικών μετάλλων τύπου Fe-Cu στην περιοχή της Γαλάτιστας Χαλκιδικής = Mineralogical study of Fe-Cu type mineralization in the area of Galatista Chalkidiki
    Περίληψη  PDF