Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνιάδου, Αναστασία Μιχαήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη του επιφανειακού όζοντος στην πόλη της Θεσσαλονίκης = Study of near-surface ozone in Thessalon;iki city.
    Περίληψη  PDF