Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευριπίδου, Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα