Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαλλιωτάκης, Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη και αξιολόγηση ακραίων θερμοκρασιακών παραμέτρων χρησιμοποιώντας πραγματικά και κλιματικά δεδομένα μοντέλου για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
    Περίληψη  PDF