Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αργυρούδης, Ανδροκλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παλαιογεωγραφική - Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη της λιμνοθάλασσας του Πάλιουρα Επανωμής
    Περίληψη  PDF