Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζέζου, Ανθούλα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ταφονομική ανάλυση απολιθωμένων μετακρανιακών σκελετικών μερών θηλαστικών από την απολιθωματοφόρο θέση Απολλωνίας (Μυγδονία λεκάνη)
    Περίληψη  PDF