Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σολωμού, Αντρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή στη μελέτη της οδοντοφυΐας του γένους Mesopithecus από την κοιλάδα του Αξιού ποταμού, Μακεδονία
    Περίληψη  PDF