Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πετρίδης, Αντώνιος-Χριστόδουλος Πέτρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παράκτια γεωμορφολογία και ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην περιοχή της Επανομής, Θερμαϊκός Κόλπος = Coastal geomorphology and anthropogenic interventions in the area of Epanomi, Thermaikos Gulf
    Περίληψη  PDF