Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καγλάτης, Απόστολος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτολογική, πετρογραφική και γεωχημική μελέτη λίθινων εργαλείων από τη Νεολιθική ανασκαφή στο Μεγάλο Νησί Ποντοκώμης και στην Τούμπα Αγ. Δημητρίου Κοζάνης
    Περίληψη  PDF