Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολακάκης, Απόστολος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανάλυση μορφομετρικών παραμέτρων του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Ταυρωνίτη (Νομού Χανίων) με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S).
    Περίληψη  PDF