Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νιβορλής, Αριστείδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή της μεθόδου της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας στον εντοπισμό θαμμένων αρχαιοτήτων
    Περίληψη  PDF