Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Στάθη, Ασημίνα Η., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα στην εξωτερική ρύπανση στην περιοχή Αγγελοχωρίου = Assesing the vulnerability of the outside pollution in the aquifer of Aggelochori.
    Περίληψη  PDF