Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θωμόπουλος, Αχχιλέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα