Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολάου, Βαλεντίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα