Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ναυροζίδου, Βαλεντίνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των μορφολογικών μεταβολών της ακτογραμμής και της παράκτιας ζώνης των νομών Ξάνθης και Ροδόπης με τη χρήση ιστορικών χαρτών και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
    Περίληψη  PDF