Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολάου, Βαρβάρα Φίλιππος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα