Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολάου, Βαρβάρα Φ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Προσομοίωση της θαλάσσιας αύρας στην περιοχή της Κύπρου = A sea breeze is a local wind blowing throughout the day from sea to land. By contrast, a land breeze or offshore breeze is the reverse effect.
    Περίληψη  PDF