Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκορδέλης, Βασίλειος Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανάπτυξη λογισμικού πρωτοκόλλων μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας = Development of sοftware for electrical resistivity tomography protocol creation.
    Περίληψη  PDF