Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χριστοφίδης, Βασίλειος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή ηλεκτρικής τομογραφίας σε αστικό περιβάλλον. = Application of Electrical Resistivity Tomography (ERT) in the Urban Environment.
    Περίληψη  PDF