Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Υφαντής, Βασίλης Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2003 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή στην παρακολούθηση της δραστηριιότητας του ηφαιστείου της Σαντορίνης με το τηλεμετρικό σύστημα R.E.Mo.S. (Remote Enviromental Monitoring System).
    Περίληψη  PDF