Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευαγγέλου, Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα