Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σάκκου, Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Χαρακτηριστικά της μικροσεισμικότηττας στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου.
    Περίληψη  PDF