Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πανταζή-Κοροναίου, Βασιλική-Λυδία Περικλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωμορφολογική και ιζηματολογική μελέτη της παραλίας Αγίου Κωνσταντίνου Πάλτσης, Ανατολικού Πηλίου = Geomorphological and sedimentological study pf Agios Konstantinos beach (Paltsi), Eastern Pelion mountain, Greece
    Περίληψη  PDF