Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαήλ, Γαβριέλλα Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα