Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αντωνίου, Γεωργία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εντοπισμός περιοχών επιρρεπών στην διάβρωση με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, στην Σιθωνία Χαλκιδικής
    Περίληψη  PDF