Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μανώλα, Γεωργία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Η εξέλιξη του οικονομικού δικτύου των γενικών δεικτών των χρηματιστηριων αξιών για επιλεγμένες χώρες από την αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Ωκεανία, από το 2005 έως το 2015
    Περίληψη  PDF