Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολαϊδης, Γεώργιος Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αρχαιομαγνητική μελέτη από την Σωστική αρχαιολογική ανασκαφή της οδού Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF