Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αποστολόπουλος, Γεώργιος Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιζηματολογίας και γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης του νομού Πιερίας = Sedimentological and geomorphology of the coastal zone of Pieria perfecture.
    Περίληψη  PDF