Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αγγελίδης, Γεώργιος Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα