Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φωτιάδης, Γεώργιος Μιχαήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας και ηλεκτρική τομογραφία σε θέση εμφάνισης διαστακκαζοντων από το χώρο απόθεσης απορριμμάτων = Magnetic susceptibility measurments and electrical tomography in a possible leakage of a waste disposal area.
    Περίληψη  PDF