Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρέου, Γεώργιος Παντελεήμων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Σχεδιασμός θεμελίωσης και διερεύνηση των συνθηκών ευστάθειας σε τεχνητές επιχώσεις στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος(Αγ.Όρους) = Foundation dishn and investigation of stable conditions in artificial lands in the Holy Monastery (Mount Athos).
    Περίληψη  PDF