Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φιλιππάκος, Γεώργιος Στυλιανός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη επένδυσης τοιχωμάτων σε σήραγγες με εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων = Study of wall reinforcement in tunnels with the application of geophysical methods.
    Περίληψη  PDF