Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σπανός, Γεώργιος Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα