Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αθανασίου, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα