Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαμπάζας, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Δημιουργία υποδομή γεωχωρικών δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή Σίνδου - Καλοχωρίου. = Creation of a geospatial database for the broader area of Sindos-Kalohori in a GIS environment.
    Περίληψη  PDF