Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τάσσης, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Αντιστροφή διαφορικών μαγνητικών δεδομένων στην εξευρένηση αρχαιολογικών χώρων.
    Περίληψη  PDF